Alla bästsäljare
  • Lackskydd

  • Reducerat pris
C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
  • C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
  • C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
  • C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
  • C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml
  • C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml

C-Rock Permanent Ceramic Coating 30ml

610830

Skydda din bil mot slitage orsakat av UV -strålning, korrosion och smuts av olika slag. C-ROCK Permanent Ceramic Coating erbjuder skydd mot miljöpåverkan som varar upp till 50 000 km och minskar risken att smuts biter fast i lacken. Ett enormt långvarigt skydd med en hårdhetsgrad på 9H och en utmärkt pärleffekt (hydrofob) tillsammans med Easy Clean-formeln kommer garanterat att övertyga dig.

Paketet innehåller;

C-ROCK Permanent keramisk beläggning 30 ml (1x)

Skumapplikator Ø 80mm (1x)

Keramisk mikrofiberduk 20 × 20 cm (5x)

Användarmanual

1 112,00 kr
889,60 kr Spara 20%
Kvantitet
Lagervrara

 
 
 
Beskrivning

Efter avslutat poleringsarbete bör ytan alltid kontrolleras för defekter(repor). Annars kommer dessa att vara förslutna och övertäckta  av skyddet och kommer att vara svåra att ta bort efteråt. När ytan är klar använder du PREPARATOR sealing PrePare (art.nr: 11083) för att rengöra alla fordonsytor på vilka C-ROCK Permanent Ceramic Coating ska appliceras. För att vara på den säkra sidan kan denna process upprepas en gång. Alla oljor, fetter, limrester, silikoner och vaxer måste avlägsnas!

Det första steget är att linda mikrofiberduken runt applikationssvampen. Placera applikatorn centralt på SCHOLL Concepts -logotypen på mikrofiberduken och fixera alla fyra ändarna av duken i skumspåret

Flaskan C-ROCK Permanent Ceramic Coating måste skakas väl före varje användning. Applicera 5-10 droppar på applikatorens stora, mikrofiberbelagda sida.

Använd sedan applikatorn för att applicera vätskan jämnt på lackytan i ett tvärgående mönster. Inget område bör utelämnas och en homogen film ska bildas. Själva tvärgående rörelse får inte överstiga en appliceringsyta på mer än 60 × 60 cm.

Efter applicering behöver C-ROCK Permanent Ceramic Coating en kort härdningstid på cirka 3-5 minuter. För kallare miljöer eller yttemperaturer rekommenderar vi vanligtvis en längre härdningstid på upp till 5 - 6 minuter.

När härdningen är klar avlägsnas resterna med hjälp av en mikrofiberduk (luddfri). När alla vätskerester har tagits bort är appliceringssteget klart.

Efter applicering och efterföljande avlägsnande av vätskeresterna börjar torkningsfasen. Under denna fas bör du inte flytta ditt fordon med risk för fukt. Låt skyddet vila i 24 timmar. De viktigaste timmarna är de första 9, Inom denna tidsram bör ditt fordon inte utsättas för fukt! En vindskyddad och täckt parkeringsplats är fördelaktigt. Efter 9 timmar är den mest känsliga fasen över. Dock bör du vänta 24 timmar innan du flyttar ditt fordon utomhus för att uppnå en väderbeständig hårdhet.

Du kan göra den första tvätten av din bil efter 7 dagar.

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd. P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning

Produktdetaljer
610830
Bilagor
Nerladdning
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Varumärke: Tac System

Acute Sense Läder Coating 500ml

(0)

Acute Sense är en mångsidig Coating för rekonditionering och skydd av gamla och nya läderytor. Den innehåller 20% Silica, och en mix av Ingridienser för att binda till ytan. Acute Sense skapar en skyddande yta till alla typer av läder med bibehållen andningsförmåga

Pris 239,20 kr
Mer
Lagervara

Varumärke: ULTRACOAT

Ultracoat Scoat v2 - Limited Edition 500ml

(0)

Begränsad upplaga av vår bästsäljande SiO2 -coatning! Hög kiseldioxidhalt gjorde produkten ännu mer hållbar och hydrofob! Den mycket mångsidiga skyddande beläggningen baseras på fluorpolymer och Si02. Det är perfekt som en uppfräschning av keramiska behandlingar eftersom det ger ytan mycket hydrofoba egenskaper och maximal halhet. Scoat V2 fungerar...

Pris 449,40 kr Baspris 599,20 kr
Mer
Lagervara

Referens: 47.105

Varumärke: Rupes

Kol RUPES BigFoot

(0)

Kol till RUPES BigFoot maskiner: LHR21III, LHR15III, LHR21ES, LHR15ES, LHR12E, LHR75E, LH19E, LK900E

Pris 92,00 kr
Mer
Finns i lager först

BBV FOAM BLASTER KRÄNZLE M22

(0)

BBV Foam Blaster är en unik premium modell som applicerar förtvättsmedlet / schampot i ett tjockt härligt skum som effektivt lyfter smutsen och låter medlet verka längre. Foam Blaster har även funktionen att rotera och justera bredden på strålen. Den stora öppningen gör det lätt att fylla på medel.

Pris 476,00 kr
Mer
Lagervara

Varumärke: ULTRACOAT

Ultracoat Leather Q-Detailer 500 ml

(0)

Läder Q-Detailer är en produkt avsedd för rengöring och skydd av läderytor. Perfekt för bilinteriörer, men också för motorcykelsitsar och båtinteriörer. Den har en behaglig kokosdoft och dess sammansättning har valts så att den är helt säker för ytan och användaren.

Pris 137,40 kr Baspris 183,20 kr
Mer
Lagervara

Varumärke: ULTRACOAT

Ultracoat Premium Ceramic Set 50ml

(0)

Ultracoat Premium Ceramic Set är den starkaste keramiska coatingen för att skydda bilens exteriör. Basen består av en keramisk coating  Premium Bond 9H, som tack vare maximalt innehåll av aktiva ingredienser ansvarar för lackens utmärkta skyddsegenskaper och vackra färgdjup. Den andra ingrediensen, Hydro HD, garanterar en perfekt ytfinish och extrem...

Pris 1 494,00 kr Baspris 1 992,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: M103001

Varumärke: Scholl Concepts Marine

M0 1kg P1000 Extrem Grov

(0)

Snabbt avlägsnande av kraftig oxidation och djupa repor. Scholl Concepts Marine M0 Matting Extreme Compound är extremt grov slipande polermedel som uppnår bästa resultat när du använder en roterande maskin med en ulltrissa. Poleringsresultat som homogen, matt yta utan repor som idealisk grund för slutlig polering. Fördelar med högkvalitativt slippulver,...

Pris 380,80 kr Baspris 476,00 kr
Mer
Lagervara

Följ oss på Facebook