Alla bästsäljare
  • Lackskydd

  • Reducerat pris
RIM7 Wheel Cleaner Gel 500ml
  • RIM7 Wheel Cleaner Gel 500ml

RIM7 Wheel Cleaner Gel 500ml

11022

Till skillnad från traditionella ofta mycket sura hjulrengöringsmedel, Är RIM7 tack vare dess pH-neutral formulering är extremt skonsam..

151,20 kr
120,96 kr Spara 20%
Kvantitet
Lagervara

Beskrivning

Material vänlig formul

Den höga viskositeten i RIM 7 förhindrar att produkten rinner av efter applicering och säkerställer att RIM7 fungerar där den används

Den intelligenta färgförändring - från rött till svart - efter appliceringen visar när RIM7 kan sköljas av

Applicering:

 Skaka RIM-7 flaskan kraftigt före användning! Spraya på torra fälgar från ett avstånd av ca 40 cm tills fälgen är täckt.

Vänta i cirka 5 minuter och skölj sedan ordentligt med en kraftig vattenstråle.

Rengör det mest inbitna bromsdammet med SCHOOL Spider Application Pad eller Rim Engine Brush före sköljning.

För mycket värdefulla eller ovanliga fälgar rekommenderar vi att du först testar lämpligheten på en icke synlig yta. Applicera aldrig RIM 7 på heta fälgar

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser 

P261 Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

Produktdetaljer
11022
0
Bilagor
Nerladdning
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.
9 andra produkter i samma kategori:

Varumärke: Scholl Concepts

RIM & TYRE CLEANER 10L

(0)

RIM is a self-acting and oxidation dissolving cleaning concentrate for intensive cleaning of heavily soiled aluminium and steel rims. After an exposure time of about 3 minutes, stubborn brake dust and road dirt can easily be rinsed off with a pressure washer. No mechanical rework is necessary.

Pris 572,80 kr Baspris 716,00 kr
Mer
Lagervara

Följ oss på Facebook