Referens: 20263

Varumärke: Scholl Concepts

Sandwich Spider Pad B/W 140mm

Recension(er): 0

Sandwich-spider-padInnovativ skumtrissa med kalibrerad yta och dubbelskiktsstruktur för maximal avverknings prestanda och låg värmeuppbyggnad på nya lackytor.

Pris 151,20 kr
Mer
Lagervara

Referens: 20323

Varumärke: Scholl Concepts

Purple SpiderPad 140mm

Recension(er): 0

SPIDER PAD-PURPLEÖverlägsen, fast skumtrissa med en grov porös struktur, idealisk för återställning av lackdefekter. Den rivbeständiga, slitstarka  skumkonstruktionen ger maximal hållbarhet.

Pris 151,20 kr
Mer
Lagervara

Referens: 20373

Varumärke: Scholl Concepts

Navy Blue SpiderPad 140mm

Recension(er): 0

SPIDERPAD NAVY-BLUEFast, retikulerad premiumpoleringstrissa. En helt ny, unik värmebeständig skumkonstruktion ger stadig och konsekvent avverknings prestanda.

Pris 151,20 kr
Mer
Lagervara
Alla bästsäljare
  • Lackskydd

  • Ny

Nanolex EX 750ml

NXUR01

PREPARE PAINTWORK PRIOR TO SEALING.

159,20 kr
Kvantitet
Lagervara

Beskrivning

Innan du applicerar något förseglingsmedel är det viktigt att se till att underlaget är helt fritt från polerrester, oljor, fyllmedel och föroreningar.

De aktiva ingredienserna i förseglingsmedel kan bilda ett större antal bindningar mot ett rent underlag, vilket gör skyddsskiktet effektivare när det gäller att avvisa vatten och smuts, samt ge mer hållbarhet.
EX Residue Remover kan också användas för att förbereda glas innan någon av Nanolex-glastätningen appliceras.
Designad, testad och producerad i Tyskland.

Faroangivelser: 

H226: Brandfarlig vätska och ånga.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra

antändningskällor. Rökning förbjuden.

P241: Använd explosionssäker utrustning.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. Skölj huden med vatten .

P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P240: Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P264: Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning.

P370+P378: Vid brand: Använd koldioxid (kolsyra CO2) för släckning.

P233: Behållaren ska vara väl tillsluten.

P242: Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

P243: Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i

enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Produktdetaljer
NXUR01
Omdömen

Skriv din recension

Nanolex EX 750ml

Nanolex EX 750ml

PREPARE PAINTWORK PRIOR TO SEALING.

Skriv din recension
16 andra produkter i samma kategori:

Referens: PA-CR500

Varumärke: Polishangel

CONNOISSEUR RAPIDWAXX 500ml

Recension(er): 1

POLISHANGEL CONNOISSEUR RAPIDWAXX är enkel o snabb att använda.  Ger den nyvaxade looken till alla fordon.  Detta sprayvax ger din lack en otrolig lyster och lenhet.  Färgen blir mer framtydande och intensiv.  RAPIDWAXX innehåller ingen alkohol eller siliconbaserad primer.

Pris 495,00 kr
Mer
Lagervara

Varumärke: Tac System

IRON ZERO 500ml

Recension(er): 0

Flygrost-Borttagare för lack, glas och fälg med mycket hög verkningsgrad, syrafritt, pH balanserad och säker på alla typer av fälgar inklusive aluminium och legeringar.

Pris 189,00 kr
Mer
Lagervara

Varumärke: Polishangel

VIKING SPRITZ 500ml

Recension(er): 0

POLISHANGEL®│VIKING SPRITZ är mycket lätt att använda och ger en extra djup glans. Perfekt underhålls produkt till Viking Shield

Pris 1 095,00 kr
Mer
Slut i Lager

Varumärke: Tac System

Moonlight KIT

Recension(er): 0

Moonlight är en oljebaserad coating med ett innehåll 20 till 25% av SiO2 med lång hållbarhet.

Pris 695,00 kr
Mer
Lagervara

Referens: NXHW0150

Varumärke: NANOLEX

Hybrid Wax 150g

Recension(er): 0

En välkänd egenskap hos naturligt karnaubavax är den djupa, glansiga, reflekterande glansen som den ger till lackytan.

Pris 396,00 kr Baspris 495,00 kr
Mer
Lagervara

Varumärke: Tac System

Mystic Bubble-500ml

Recension(er): 1

Mystic bubble är ett PH-neutral koncentrerat schampo som ger hög densitet av skum för att eliminera smuts och fett.

Pris 179,00 kr
Mer
Lagervara

Referens: PA-MZNW500

Varumärke: Polishangel

POLISHANGEL SPRAYDUSTER ACTIVE 500ml

Recension(er): 0

Effektiv på lack, glas, aluminium, vinyl och plast Inga vatten fläckar, tack vare hydrogena rengöringskomponenter Perfekt torkstöd till AQUA, FLAKE, GLISSANTE  SHOWROOM KLASSIFIERAD

Pris 449,00 kr
Mer
Lagervara

Referens: PA-CFCC50

Varumärke: Polishangel

CENTURION 50ML

Recension(er): 0

SVART Carnaubaflockencreme ™ | CENTURION Lackskydd NOVUM för svarta lacker

Pris 549,00 kr
Mer
Lagervara

Referens: PA-CLOM50

Varumärke: Polishangel

COSMIC 50ML V2

Recension(er): 0

GLASSCOAT ™ | COSMIC, en milstolpe för lackskydd Mycket hög slitstyrka Ger en distinkt, glasliknande yta med en varm karnaubavax film Skapar ett enormt lager av hårdhet.

Pris 795,00 kr
Mer
Slut i Lager

Följ oss på Facebook