Referens: 20263

Varumärke: Scholl Concepts

Sandwich Spider Pad B/W 140mm

Recension(er): 0

Sandwich-spider-padInnovativ skumtrissa med kalibrerad yta och dubbelskiktsstruktur för maximal avverknings prestanda och låg värmeuppbyggnad på nya lackytor.

Pris 151,20 kr
Mer
Lagervara

Referens: 20323

Varumärke: Scholl Concepts

Purple SpiderPad 140mm

Recension(er): 0

SPIDER PAD-PURPLEÖverlägsen, fast skumtrissa med en grov porös struktur, idealisk för återställning av lackdefekter. Den rivbeständiga, slitstarka  skumkonstruktionen ger maximal hållbarhet.

Pris 159,20 kr
Mer
Lagervara

Referens: 20373

Varumärke: Scholl Concepts

Navy Blue SpiderPad 140mm

Recension(er): 0

SPIDERPAD NAVY-BLUEFast, retikulerad premiumpoleringstrissa. En helt ny, unik värmebeständig skumkonstruktion ger stadig och konsekvent avverknings prestanda.

Pris 159,20 kr
Mer
Lagervara
Alla bästsäljare
  • Lackskydd

  • −20%

Nanolex EX 750ml

NXUR01

PREPARE PAINTWORK PRIOR TO SEALING.

159,20 kr
127,36 kr Spara 20%
Kvantitet
Lagervara

Beskrivning

Innan du applicerar något förseglingsmedel är det viktigt att se till att underlaget är helt fritt från polerrester, oljor, fyllmedel och föroreningar.

De aktiva ingredienserna i förseglingsmedel kan bilda ett större antal bindningar mot ett rent underlag, vilket gör skyddsskiktet effektivare när det gäller att avvisa vatten och smuts, samt ge mer hållbarhet.
EX Residue Remover kan också användas för att förbereda glas innan någon av Nanolex-glastätningen appliceras.
Designad, testad och producerad i Tyskland.

Faroangivelser: 

H226: Brandfarlig vätska och ånga.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra

antändningskällor. Rökning förbjuden.

P241: Använd explosionssäker utrustning.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. Skölj huden med vatten .

P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P240: Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P264: Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning.

P370+P378: Vid brand: Använd koldioxid (kolsyra CO2) för släckning.

P233: Behållaren ska vara väl tillsluten.

P242: Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

P243: Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i

enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Produktdetaljer
NXUR01
Omdömen

Skriv din recension

Nanolex EX 750ml

Nanolex EX 750ml

PREPARE PAINTWORK PRIOR TO SEALING.

Skriv din recension
16 andra produkter i samma kategori:

Varumärke: Tac System

Quartz Power Plus 70% 30ml

Recension(er): 0

Supersnabb transparent härdning samt lång kontinuerlig vattenavstötande egenskaper. Hållbarhet upp 3år. Självrengörande egenskaper.

Pris 649,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: F.133452

Varumärke: Monkey Line

ORANGE MEDIUM CUT 77 x 92 x 25MM

Recension(er): 0

Orange Medium Cut Pad är en medium aggressiv trissa i denna serie och passar perfekt som enstegs trissa för att ta bort repor, hologram och andra ytfel. Optimerad användning med Monkey Heavy Cut Compound för djupare färgdefekter eller Monkey Medium Cut Compound för lättare lackfel.

Pris 69,00 kr
Mer
Lagervara

Varumärke: CarChem

Pre Soak Snowfoam 500ML

Recension(er): 0

Car-Chem Pre Soak Snowfoam är högkoncentrerad, högskummande och har en kraftfull rengörande formula. Produkten är utvecklad för att användas ihop med foam lance. Det tjocka skummet fäster på hela exteriören av ditt fordon för att bryta ned lös smuts och trafikfilm. Efter användning av Pre Soak Snowfoam är ytan på fordonet preparerad för...

Pris 65,45 kr Baspris 119,00 kr
Mer
Lagervara

Referens: F.134351

Varumärke: Monkey Line

RED HEAVY CUT 52 x 65 x 15MM

Recension(er): 0

Röd Heavy Cut Pad är den mest aggressiva trissan i denna serie och är idealisk för att ta bort djupare repor, slipmärken och andra färgdefekter i kombination med vår Monkey Heavy Cut Compound

Pris 30,00 kr
Mer
Lagervara

Referens: M.271402

Varumärke: Monkey Line

MICROFIBRE CUT 'N POLISH 77 x 90 x 20MM

Recension(er): 0

GORILLA Microfiber Pad har en unik design med en slinga av dubbelfibrer, som ger maximal ytkontakt under polering. Detta gör det till det perfekta steget för att ta bort repor, hologram och andra ytdefekter, samtidigt som du får en högglans finish.

Pris 45,00 kr
Mer
Lagervara

Referens: 1033061

Varumärke: Scholl Concepts

S30+ Nano Compound 500g

Recension(er): 0

High Performance Compound S30 + garanterar en perfekt finish på mörk färg.   Tack vare den unika formuleringen som är baserad på en mikrofin, hög renhet av aluminiumoxidpulver, kan lätta repor, måttliga defekter och slitage i klarlacken, liksom virvelmärken och hologram från tidigare poleringar, elimineras enkelt och effektivt i bara ett enda steg

Pris 349,00 kr
Mer
Lagervara

Referens: F.135450

Varumärke: Monkey Line

GREEN HEAVY CUT 125 x 142 x 25MM

Recension(er): 0

GREEN HEAVY CUT är gjord av ett fast skum med en fin cellstruktur för exceptionell skärkraft.  Denna dyna är perfekt lämpad för att ta bort djupare repor, hologram och andra ytfel. Optimerad användning med Monkey Heavy Cut Compound.

Pris 99,00 kr
Mer
Lagervara

Referens: F.134354

Varumärke: Monkey Line

GREEN FINISHING 52 x 65 x 15MM

Recension(er): 0

Den gröna finish trissan är det sista steget i den här serien och kommer att förbättra ytan till superhög glansfinish och lyster i lacken. Tar bort lättare virvlar och hologram. Optimerad användning med Monkey Finishing 

Pris 30,00 kr
Mer
Lagervara

Följ oss på Facebook