Alla bästsäljare
  • Lackskydd

  • Reducerat pris
BOOST Shine & Seal 500ml
  • BOOST Shine & Seal 500ml

BOOST Shine & Seal 500ml

BSS

BOOST Shine&Seal är en favorit produkt som används under varje rekond vi utför. Enligt vår uppfattning är det en av dom bästa produkterna på marknaden för användning i motorrum lämnar alla plast, vinyl och gummi ytor som nya.

159,20 kr
127,36 kr Spara 20%
Kvantitet
Lagervara

Beskrivning

En enastående premiumglans försegling för hela motorrummet. BOOST ger en naturlig och fabriksny halvmatt glansfinish som ger ett långvarigt skydd.

Den innovativa BOOST-formeln tillåter applikationer på våta ytor utan att lämna fula märken och streck.

BOOST innehåller inga farliga ingredienser och är fri från kolväten.
Användning;
Rengör först det smutsiga motorrummet med hjälp av SPAM universal-cleaner

Spraya BOOST lätt över ytan och låt det torka i ca. 15 minuter - klart! Ingen borttorkning nödvändig!

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta händer grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Produktdetaljer
BSS
0
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.
1 andra produkter i samma kategori:

Följ oss på Facebook