Extrapriser

Visade produkter

VIKING SHIELD 500ml

Nyhet

Viking Shield är specificerat av oss på POLISHANGEL® Sverige för Nordiska förhållande och klimat. Det är framtaget av POLISHANGEL®  Tyska laboratorie och tillverkas endast i små batcher för att säkerställa att du får en absolut färsk produkt.

Mer detaljer

Denna produkt finns inte längre i lager

1 596,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Viking Shield innehåller bl.a. Kiseldioxid och Titandioxid. Kiseldioxid ger en extrem hård ytan som skyddar varaktigt mot korrosion. Titandioxid ger extrem glans och färgtransparens. Vi har gett Viking Shield en krämig konsistens för den skall vara lätt att applicera och torka av. Medlet lämnar inga rester på plastdetaljer.

Viking Shield härdar på ca 2 timmar och går att applicera i ett extra lager. Inget annat lackskydd på marknaden har en lika hög skikttjocklek och ger ett lika långvarit skydd mot miljöpåverkan som Viking Shield.

Viking Shield är det ultimata lackskyddet för oss nordbor.

 

1. Se till att lacken är torr, ren 

2. Skaka väl före användning

3. Applicera ett tunt, jämnt lager av produkten med cosmic påstrykningskudden

4. Låt härda i 20-30 minuter

5. Torka av med ren mikrofiberduk

6. 500 ml räcker till cirka:25-30 bilar

7. Extrem glans och spegelblank yta

8.Hållbarhet: upp 18 Månader

9.Underhåll Viking Shield med Viking Spritz

https://www.facebook.com/PolishangelSverige

 

 

 

 

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord Varning

Faroangivelser om hälsofaror

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

Allmän:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews