Tac-System

Extrapriser

Visade produkter

Refinish Ultra Plus Compound 250ml Visa större

Refinish Ultra Plus Compound 250ml

Nyhet

"Anpassad till hårda lacker"

Refinish Ultra Plus Compound är en produkt som kombinerar extrem avverkning, utmärkt finish och extrem glans.

Slippapper: P600

Mer detaljer

Lagervara

159,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

TACSYSTEMS Refinish Ultra är en ny enstegs rubbing/polish som har extremt hög avverkningsförmåga samtigt som den lämnar väldigt fin yta på hårda lacker. Refinish Ultra är effektiv på oxidation, djupa repor samt övriga defekter. Refinish Ultra kan korrigera ända ner mot 600 slip, samtidigt som den levererar glanstal ända upp till 12000. Fungerar med alla typer av polermaskiner.

Användningsområden
1. Polerar bort djupa repor och slip ner mot 600, samt lämna hög glans.
2. Effektiv på vattenfläckar, fågelspillning samt övriga lackdefekter.
3. Snabb arbetscykel = genererar kortare arbetstid för att uppnå önskat resultat.
4. Ger en långvarig djup glans.
5. Fungerar bäst på hårda lacktyper.
6. Fri från silikoner samt giftiga lösningsmedel
7. Produkten är vattenbaserad och bygger på den absolut modernaste tekniken

"Anpassad till hårda lacker"

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Fara 

Faroangivelser (Hazard statements)  

Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarhjälp. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews