Tac-System

Extrapriser

Visade produkter

Nya Total One Essential 250ml

Nyhet

En primer polish som producerar Extrem högglans.

Mer detaljer

Lagervara

236,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Förbereder ytan för Tac systems olika lackskydd
Producerar Extrem högglans
Lämnar ett skikt av SiO2 Quartz skydd efter sig
För bästa resultat bör man använda produkten med oscillerande eller roterande

Användnings Tips

Skaka väl
För högre avverkning använd grövre polerrondell och prima väl
Sprid jämnt över lacken med låg hastighet
Polera i medelhastighet
Torka av och flytta till nästa avsnitt
Rengör polerrondellen ofta

Härdningstiden är 60min innan applicering av lackskydd

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Fara 

Faroangivelser (Hazard statements) 

H304 

Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

P102 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

P301+P330+P331+P313 

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarhjälp. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews