Tac-System

Extrapriser

Visade produkter

All-In-One 500ml Visa större

All-In-One 500ml

Nyhet

All-In One passar för alla typer av lackytor som nylackade, mjuka, hårda och nya keramiska repfasta lacker.

Mer detaljer

Lagervara

236,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Användningsområden
1. Polerar bort djupa repor och slip ner mot 1500-2000, samt lämnar hög glans.
2. Effektiv på vattenfläckar, fågelspillning samt övriga lackdefekter.
3. Ger en långvarig djup glans.
4. Fungerar på alla lacktyper.
5. Fri från vaxer, silikoner samt giftiga lösningsmedel
6. Produkten är vattenbaserad och bygger på den absolut modernaste tekniken

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Fara 

Faroangivelser (Hazard statements) 

Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna 

Skyddsangivelser (Precautionary statements)  

VID FÖRTÄRING: Främkalla INTE kräkning.Sök läkarhjälp. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews