Tac System

Extrapriser

Visade produkter

1-STEP MASTER-150ml Visa större

1-STEP MASTER-150ml

Nyhet

SILICA PASTE SEALANT
INNEHÅLLER 20 ~ 25% SiO2 uppgraderad version
Högglans vatten och smutsavvisande
Enkelt, snabbt och hållbar

Mer detaljer

Lagervara

316,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

One Step Master fungerar som en undehålls produkt Tac System lackskydd men även som ett fristående lackskydd
innehåller 20-25% av SiO2.
Lämnar efter sig hög glans, vatten och smutsavvisande yta.

Se till att ytan är ren och fri från kontaminering.

Använd Tacsystems oil zero eller liknande för att avlägsna vax och oljerester innan applicering .

Applicera med microfiberapplikator jämnt och tunnt en panel åt gången.

Använd en Microfiberduk av hög kvalitet för att avlägsna överskottsprodukt.

One Step Master behöver inte lämnas på ytan för härdning, då den skall avtorkas direkt panel för panel.

Ytan skall vara sval vid applicering.

FARLIGA EGENSKAPER

Personlig skydds- och hygienåtgärder 

Andningsskydd: Om omständigheterna kräver användning av andningsskydd, använda europeisk standard EN 149. 

Handskydd: Rekommenderas. Använd skyddshandskar av neopren, nitril eller PVC (standard EN 374). 

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt skall skyddsglasögon användas (standard EN 166). 

Hudskydd: Använd skyddskläder efter behov. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Blandningen är inte klassificerad som farlig

Inte klassificerad enligt Regulation (EC) No1272/2008.

Reviews