Extrapriser

Visade produkter

Ceramic Coat 150ml

Nyhet

TAC Systems Ceramic Coat är nästa generations Syntetiska förseglingar som innehåller en blandning av polymerer som ger en rik lyster som endast finns i vaxer.

Mer detaljer

Denna produkt finns inte längre i lager

175,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Torka av ytan med OIL.ZERO.
Applicera med en appliceringsdyna, jämnt över lacken.
Låt det härda 5-10 minuter för att binda med ytan.
Avlägsna rester med en lämplig mikrofiberduk
Kan appliceras i flera lager

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser (Hazard statements) 

Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

VID FÖRTÄRING: Främkalla INTE kräkning.Sök läkarhjälp 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

Tac System Ceramic Coat

Reviews