Tac System

Extrapriser

Visade produkter

Shinee Wax 500ml Visa större

Shinee Wax 500ml

Nyhet

Shinee Wax är ett högglansvax som ger ett skydd upp till 2 månader och väldigt bra vattenavstötande egenskaper.

Superenkel att använda

Denna produkt finns inte längre i lager

156,00 kr

Lägg till i min önskelista

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser (Hazard statements) 

Orsakar allvarliga ögonskador 

Skyddsangivelser (Precautionary statements)  

Använd ögonskydd/ansiktsskydd. 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews