Tac System

Extrapriser

Visade produkter

Quartz.MAX 500ml

Nyhet

Den snabbaste och mest effektiva spray lackskyddet som finns. Quartz.MAX  är en vattenbaserad produkt som främst består av speciellt modifierade kisel polymerer (ej silikon)

Quartz.MAX kommer att lämna ett lager av skydd på lacken samt en vattenavstötande yta med hög glans.

Mer detaljer

Lagervara

279,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Mångsidig och kan appliceras på en våt eller torr yta. 
Kan användas på lack, gummi, plast och glas
Stöter bort regn och smuts 
Super Hydrofob

FARLIGA EGENSKAPER

Personlig skydds- och hygienåtgärder 

Andningsskydd: Erfordras ej. 

Handskydd: Rekommenderas. Använd handskar av neopren, nitril eller PVC (standard EN 374). 

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas (standard EN 166). 

Hudskydd: Använd skyddskläder efter behov. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Blandningen är inte klassificerad som farlig

 Inte klassificerad enligt Regulation (EC) No1272/2008.

YouTube Video

Tac System Quartz Max

Reviews

Ladda ner