SiO2 spray coating

Extrapriser

Visade produkter

POLISHANGEL ® CONNOISSEUR RAPIDWAXX Visa större

CONNOISSEUR RAPIDWAXX 500ml

Nyhet

POLISHANGEL CONNOISSEUR RAPIDWAXX är enkel o snabb att använda. 

Ger den nyvaxade looken till alla fordon. 

Detta sprayvax ger din lack en otrolig lyster och lenhet. 

Färgen blir mer framtydande och intensiv. 

RAPIDWAXX innehåller ingen alkohol eller siliconbaserad primer.

Mer detaljer

Lagervara

396,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

De kombinerade polymerna och carnuba i sprayform som förseglar lacken.
Ingridienserna lämnar den mest hängivne entusiasten full av avund.
Det har aldrig funnits ett så enkelt och effektivt vax.
Passande till följande ytor förutom lacken.
- Glas
- Aluminium
- Krom
- Plast.
Hållbarhet 4 - 6 månader.
1. Spraya en liten mängd på ytan,sparsamt.
2. Torka av direkt med mikrofiberduk.
3. Arbeta med en panel åt gången.
4. Låt inte torka in på ytan.
Tips:
RAPIDWAXX kan användas som torkstöd.
För bästa hållbarhet rekommenderas två lager första gången. För underhåll räcker det med ett lager. 

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

POLISHANGEL® | CONNOISSEUR RAPIDWAXX
POLISHANGEL Rapidwaxx

Reviews