SiO2 spray coating

Extrapriser

Visade produkter

POLISHANGEL® | SPRAYDUSTER 200ml Visa större

POLISHANGEL SPRAYDUSTER ACTIVE 500ml

Nyhet

Effektiv på lack, glas, aluminium, vinyl och plast
Inga vatten fläckar, tack vare hydrogena rengöringskomponenter
Perfekt torkstöd till AQUA, FLAKE, GLISSANTE 

SHOWROOM KLASSIFIERAD

Mer detaljer

Lagervara

359,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

En underbar glans och jämnhet som om du bara hade fått om du hade applicerat ett fint carnaubavax.

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser 

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews