Schampo

Extrapriser

Visade produkter

Mystic Bubble-500ml

Nyhet

Mystic bubble är ett PH-neutral koncentrerat schampo som ger hög densitet av skum för att eliminera smuts och fett.

Mer detaljer

Lagervara

143,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Utvecklad för att användas med alla Tac Systems lackskydd

Inehåller inte glansförstärkare , polymerer eller vax

1:500 Spädningsgrad möjliggör mycket sparsam rengöring. 

Blanda 20 ml Mystic Bubble i en hink med 8-10 liter vatten

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser (Hazard statements) 

Irriterar huden.  

Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

ViD HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten. 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Reviews