RUPES Polermedel

Extrapriser

Visade produkter

Reducerat pris! Rupes Blål Grov 250ml Visa större

Rupes Blål Grov 250ml

Nyhet

Polermedel med den senaste teknikens slipmedel för en jämn och effektiv avverkning på lack och gelcoat.

Mer detaljer

Lagervara

105,60 kr

-20%

132,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Polermedlet är vattenbaserat och framtaget för att användas ihop med oscillerande polermaskiner.

9.bfzephir är det grövsta polermedlet från Rupes.

Tar bort från P1500 repor med matchande trissa.

FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Kriterier i EG-förodningen 1272/2008 (CLP):

Produkten anses inte farlig i enlighet med förordningen CE 1272/2008 (CLP). Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:

Inga andra risker 2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram: Ingen

Indikation om fara: Ingen

Var försiktig:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Speciella föreskrifter:
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt följande ändringar:

Reviews