RUPES Polermedel

Extrapriser

Visade produkter

Reducerat pris! Rupes Medium 250ml Visa större

Rupes Medium 250ml

Nyhet

Ett polermedel med medium slipverkan.

Mer detaljer

Lagervara

92,80 kr

-20%

116,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Idealisk för att avlägsna ytliga repor efter t ex biltvättar och andra typer av repor ned till P2500.

Lämnar ett resultat fritt från hologram och polerrosor.

Används tillsammans med Rupes polerrondell blå eller grön.

FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Kriterier i EG-förodningen 1272/2008 (CLP):

Produkten anses inte farlig i enlighet med förordningen CE 1272/2008 (CLP). Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:

Inga andra risker 2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram: Ingen

Indikation om fara: Ingen

Var försiktig:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Speciella föreskrifter:
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews