RUPES Polermedel

Extrapriser

Visade produkter

Reducerat pris! Rupesl Fin 1000ml Visa större

Rupesl Fin 1000ml

Nyhet

Polermedel med den senaste teknikens slipmedel för en jämn och effektiv polering till strålande finish på lack och gelcoat.

Mer detaljer

Lagervara

272,00 kr

-20%

340,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Polermedlet är vattenbaserat och framtaget för att användas ihop med oscillerande polermaskiner.

9.bfkeramik är det näst finaste polermedlet från Rupes.

Används bäst med gul skumtrissa från Rupes.

Denna storsäljare gör ingen besviken när du söker ett medel som tar bort små defekter samtidigt som det ger en otroligt bra finish.

Används bäst med gul skumtrissa.

FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Kriterier i EG-förodningen 1272/2008 (CLP):

Produkten anses inte farlig i enlighet med förordningen CE 1272/2008 (CLP). Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:

Inga andra risker 2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram: Ingen

Indikation om fara: Ingen

Var försiktig:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Speciella föreskrifter:
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews