Plast Vinyl

Extrapriser

Visade produkter

Interior Clean Coat 500ML

Nyhet

Car-Chem Interior Clean Coat är en dubbelverkande allrengöraande och skyddande produkt i ett. Produkten är lätt att applicera snabbt på all interiör i gummi, plast samt övriga interiöra hårda ytor. Förutom de rengörande och skyddande egenskaperna kommer Interior Clean Coat att ge dessa ytor ett utseende som det vore nytt igen.

Doft: Äpple/mint

Mer detaljer

Lagervara

135,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Användning och tips.

1 : Applicera Interior Clean Coat  direkt på instrumentbräda, dörrpaneler och konsoller eller applicera i mikrofiberduk/pad. Vi rekommenderar MH Softfiber Ceramic cloth som även passar bra till rengöring av interiör.

2 : Torka efter med mikrofiberduk för att erhålla en fräsch yta.

Tips : Du kan späda Interior Clean Coat för att få en "satin look".

FARLIGA EGENSKAPER

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser:

P280: Använd <skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd>.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast

<GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare>.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

Interior Clean Coat

Reviews