MASTER SEALANT SPR

Extrapriser

Visade produkter

ESCLATE LOTION THE ORIGINAL Visa större

ESCLATE LOTION THE ORIGINAL 500ml

Nyhet

Bidrar särskilt till att förbättra glansen och färgintensiteten och djupet i lacken.

amvänds innan applicering av Master Sealant

Mer detaljer

Lagervara

399,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

För optimal behandling av lacken
Dammfri process
Tar bort lättare repor,
bearbetas med maskin eller hand
Lämnar inga rester på plastdelar
Lätt att använda
Unik kristallklar yta

1 Skakas väl före användning 
2 Applicera med maskin med en mjuck fin pad eller för hand 
3 Torka av  av efter ungefär 5 till10 min med en ren mikrofiberduk
4. Applicera Master Sealant lackskydd

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord Varning

Faroangivelser

faroangivelser om hälsofaror

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

Allmän:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Prevention:

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews