Extrapriser

Visade produkter

POLISHANGEL ® CONNOISSEUR RAPIDWAXX Visa större

CONNOISSEUR RAPIDWAXX 500ml

Nyhet

Skyddar lacken ger extrem glans och djup

glansappliceringen på din bil tar mindre än 15 minuter att genomföra

Mer detaljer

Lagervara

399,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Enkel och snabb att använda

Denna spray vax ger din bil en otrolig glans och jämnhet

CONNOISSEUR RAPIDWAXX innehåller ingen alkohol och ingen silikon-primer.

Du kan också använda denna spray vax på glasytor, aluminium, krom och även på fälgar.

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

YouTube Video

POLISHANGEL® | CONNOISSEUR RAPIDWAXX
POLISHANGEL Rapidwaxx