Home

Extrapriser

Visade produkter

IRON ZERO 500ml Visa större

IRON ZERO 500ml

Nyhet

Flygrost-Borttagare för lack, glas och fälg med mycket hög verkningsgrad, syrafritt, pH balanserad och säker på alla typer av fälgar inklusive aluminium och legeringar.

Mer detaljer

Lagervara

169,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

1.Använd latex eller Nitrilhandskar, och ansiktsskydd.
2.Skaka flaskan.
3.Du kan täcka ytan med IRON ZERO genom spraya överallt men det kan vara slösaktig. jag rekommenderar att du spraya behov och sprida den med en liten svamp eller applikator för att täcka hela ytan.
4.Låt produkten verka i 3-5 minuter i skuggan.
5.Skölj av ytan.

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser (Hazard statements)
Kan vara korrosivt för metaller.
Giftigt vid förtäring.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser (Precautionary statements)
Förvaras oåtkomligt för barn.
VD HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
VID FÖRTÄRING: Sök omedelbart läkarhjälp