Home

Extrapriser

Visade produkter

Mystic Water Repellent – 500ml Visa större

Mystic Water Repellent – 500ml

Nyhet

Med Mystic Water Repellent kan du både rengöra och skydda din bil i ett steg.

Mer detaljer

Lagervara

199,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Undvik att tvätta i solljus och när lacken är varm.
Blanda 30-50 ml schampo 6-7 liter vatten.
Tvätta bilen uppifrån och ner.
Torka det återstående vattnet 

Foamlance
Spä 50ml med 450ml vatten

Spola av bilen med högtryckstvätt

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser (Hazard statements)
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser (Precautionary statements)
VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews

Ladda ner