GLASSCOAT COSMIC V2

Extrapriser

Visade produkter

COSMIC SPRITZ 200ml Visa större

COSMIC SPRITZ 500ml

Nyhet

POLISHANGEL®  COSMIC SPRITZ är nyutvecklad spray för skötseln av GLASSCOAT COSMIC

Mer detaljer

Lagervara

956,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Cosmic Spritz har den högsta koncentrationen Silica och Titandioxid av alla våra sprayprodukter. Silica ger en extremt hård slitstark yta som skyddar mot korrosion. Titandioxid ger extrem glans och färg transparens.

COSMIC Spritz ökar hårdheten hos COSMIC. Den innehåller också unika ingredienser för att reducera den totala härdningstiden för COSMIC från 24 timmar till 12 timmar när den appliceras en timme efter den sista skikt av COSMIC.
COSMIC Spritz kräver endast en minimal mängd av produkt för att vara effektiv. Cosmic Spritz lämnar inga rester på plastdetaljer.

Skakas väl före användning

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews