Visade produkter

Glass Polish 500ml Visa större

Glass Polish 500ml

Nyhet

Denna krämiga Glass Polish avlägsnar säkert alla miljöföroreningar

Mer detaljer

Lagervara

279,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

This creamy compound provides a grape scent, safely removes all environmental contaminants such as road grime, water marks, insects remains, tree sap, grease and droppings that blurs out your glass-visibility,and  without marking or scratching the glass surface. 

 

Glass Polish can be applied on windows that are made of Glass, acrylic and Perspex. 

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Fara 

Faroangivelser (Hazard statements) 

Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

 Förvaras oåtkomligt för barn.  

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarhjälp. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

Glass Polish

Reviews