Carnauba Si02

Extrapriser

Visade produkter

PASSION 50ml Visa större

PASSION 50ml

Nyhet

Carnaubaflockencreme™ PASSION lackskydd  för alla röda nyanser

Mer detaljer

Denna produkt finns inte längre i lager

439,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Vår patenterade Carnaubaflockencreme ™ - teknik Ultimate djup "Wetlook" glans på röda lacker

1. Se till att lacken är torr, ren 

2. Skaka väl före användning

3. Applicera ett tunt, jämnt lager av produkten med cosmic påstrykningskudden

4. Låt härda i 20-30 minuter

5. Torka av med torr mikrofiber handduk

6. 50 ml räcker till cirka:2-3 bilar

7. Hållbarhet:upp till 12 månader

8. Cosmic påstrykningskudden ingår

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord Varning

Faroangivelser om hälsofaror

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

Allmän:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Prevention:

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews