Carnauba Si02

Extrapriser

  • Ironman 5L
    Ironman 5L

    Ironman Neutral är en pH neutral och...

    316,80 kr -20% 396,00 kr

Visade produkter

CENTURION 50ML

Nyhet

SVART Carnaubaflockencreme ™ | CENTURION Lackskydd NOVUM för svarta lacker

Mer detaljer

Lagervara

439,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Vår patenterade Svart Carnaubaflockencreme ™ - teknik

Ultimate djup "Wetlook" glans på svart lack 

1. Se till att lacken är torr, ren 

2. Skaka väl före användning

3. Applicera ett tunt, jämnt lager av produkten med cosmic påstrykningskudden

4. Låt härda i 20 minuter

5. torka av med torr mikrofiber handduk

6. 50 ml räcker till cirka:2-3 bilar

7.Hållbarhet: Upp till12 månader

8.Cosmic påstrykningskudden ingår

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord Varning

Faroangivelser om hälsofaror

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

Allmän:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Prevention:

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews