Carnauba Si02

Extrapriser

Visade produkter

FAMOUS 50ml

Nyhet

Den NOVUM av carnaubavax & förseglings innovation En kombination av de finaste vita och gula Carnauba Flake i en krämig, lätt att tillämpa textur

Perfekt för alla nyanser.

Mer detaljer

Lagervara

439,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Carnaubaflockencreme ™ är det ultimata steget i karnaubavax och lackskydds teknik

Reducerad titan (IV) oxid kristaller bildar basen som, när den utsätts för solljus, framkalla deras tetragonal kristallstruktur och prismatisk reflekterande beläggning

1. Se till att lacken är torr, ren 

2. Skaka väl före användning

3. Applicera ett tunt, jämnt lager av produkten med cosmic påstrykningskudden

4. Låt härda i 20 minuter

5. torka av med torr mikrofiber handduk

6. 50 ml räcker till cirka:2-3 bilar

7.Hållbarhet: Upp till 9 månader

8. Cosmic påstrykningskudden ingår

https://www.facebook.com/PolishangelSverige

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord Varning

Faroangivelser om hälsofaror

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

Allmän:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Prevention:

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews