CarChem

Extrapriser

Visade produkter

HYDROCOAT HYBRID 500ml Visa större

HYDROCOAT HYBRID 5L

Nyhet

HydroCoat hybrid är CarChems lackförsegling. Tillverkad med speciell SiO2-infuserad teknologi för att skapa en keramisk försegling som passar lika bra för proffset som för nybörjaren. HydroCoat Hybrid passar lika bra för den professionelle detailern som för nybörjaren. HydroCoad Hybrid binder starkt mot lacken och skapar en självrengörande barriär.

Mer detaljer

Lagervara

316,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

DOFT: ISKALL 

FÄRG: BLÅ 

BRUKSANVISNING 

1. Spraya HydroCoat Hybrid på en appliceringssvamp eller block, och arbeta in i ett korsvis mönster, en panel i taget 

2. Låt härda i cirka 5 minuter, eller tills ytan hazear. 

3. Torka av med en red mikrofiberduk. 

TIPS FRÅN COACHEN Efter det första laget applicerats, kan man späda ut HydroCoat Hybrid med destillerat vatten 25:1, och använda för att toppa med, eller som quick detailer.

FARLIGA EGENSKAPER

Märkningsuppgifter:

Faroangivelser: EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Faropiktogram: GHS08: Hälsofara

Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P301+310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast

<GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...>.

P331: Framkalla INTE kräkning.

P405: Förvaras inlåst.

Reviews