Alkalisk Avfettning

Extrapriser

 • Seal 500ml
  Seal 500ml

  SEAL is a multipurpose water-based...

  127,36 kr -20% 159,20 kr

Visade produkter

Traffic Film Remover Concentrated 5L Visa större

Traffic Film Remover Concentrated 5L

Nyhet

CarChem Super Koncentrerad Förtvätt TFR (Traffic Film Remover) 

Mer detaljer

Lagervara

279,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Den är utformad för att ta bort trafikfilm, insekter, fågelspillning och allmän smuts och skräp från alla lacktyper

 • Bruksanvisning
 • Rekommenderad spädning:
 • Stark nedsmutsning - 5:1
 • Medel nedsmutsning - 10:1
 • Lätt nedsmutsning - 20:1
 • Funkar även att använda i foam lance

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser:

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser:

P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.

P280: Använd.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P405: Förvaras inlåst.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews